Trener w hali sportowej


Sport historyczny jest najprawdopodobniej jednym z najstarszych elementów kultury powszechnej. Sport jako wieloaspektowe zjawisko społeczne jest sferą przygotowania człowieka do pracy, zaspokajania duchowych żądań społeczeństwa, wzmacniania i rozszerzania więzi międzynarodowych, a także jednym z ważnych środków edukacji etycznej i estetycznej. W miarę rozwoju sportu, który wyrażał się w jego przenikaniu do różnych dziedzin życia społeczeństwa, stało się oczywiste, że jego znaczenie społeczne jest bardzo wieloaspektowe i że może być odpowiednie do zaspokojenia różnorodnych potrzeb jednostki i społeczeństwa. To nie przypadek, że jest on szeroko reprezentowany w naszych czasach w systemie edukacji-edukacji młodych i dorosłych pokoleń, w kompleksie środków społeczno-zdrowotnych, w różnych obszarach komunikacji kulturalnej i Stosunków Międzynarodowych oraz w wielu innych sferach społecznych. Wszystko to pozwala mówić o sporcie jako zjawisku wielofunkcyjnym. Wraz ze wzrostem popularności sportu, dołączeniem do niego masy ludzi, różniących się od siebie zainteresowaniami, poziomem sprawności, wiekiem, stanem zdrowia i innymi względami, jego funkcje różniły się w różnym stopniu w odniesieniu do cech różnych kontyngentów zaangażowanych, ich potrzeb i warunków ich spełnienia. W zależności od tego w praktyce sportu pojawiły się takie modyfikacje, w których typowe dla rzeczywistej aktywności sportowej skupienie się na możliwie wysokich osiągnięciach wydaje się znikać w tle, na pierwszym z nich wysuwane są instalacje innego rodzaju. Tak więc masowa praktyka korzystania ze sportu przez osoby w wieku dorosłym i niektóre inne kontyngenty często koncentruje się głównie na osiągnięciu efektu utrzymania poprawionej wcześniej kondycji fizycznej ciała, zachowania treningu i zdrowia, a także efektu pełnego emocjonalnego bogatego wypoczynku. Przeważnie stosuje się tu wspierającą indywidualną "kondycję" oraz właściwości rekreacyjno-zdrowotne sportu. System zajęć opiera się głównie na typie treningu fizykalno-kondycyjnego o ograniczonej skali i osiągalnych Ustawieniach. Znaczenie tematu zajęć: Sport obejmuje aktywność rzeczywistą-konkurencyjną, specjalne przygotowanie do niej, a także specyficzne relacje międzyludzkie i normy behawioralne, które się rozwijają, ale na podstawie tej aktywności. W takim rozumieniu sport wydaje się dość złożonym wielofunkcyjnym i różnorodnym zjawiskiem rzeczywistości społecznej, zajmującym niezwykłe miejsce w kulturze fizycznej i duchowej społeczeństwa. Cel i Cele badania: zbadanie sportu jako jednego z elementów kultury fizycznej oraz określenie społecznej funkcji sportu i głównych kierunków w rozwoju ruchu sportowego. Metody badawcze: analiza literatury naukowo-metodycznej i jej uogólnienie.Made on
Tilda